fbpx
Skip links

TEVÉKENYSÉGÜNK

Legfontosabb feladatunk, hogy roma fiatalokat támogassunk képességeik kibontakoztatásában. A célunk az, hogy diákjaink sikeresen leérettségizzenek, bekerüljenek a felsőoktatásba, és jól képzett, diplomás szakemberekként erősítsék a roma középosztályt.

Oktatási programunk elemei:

• tantárgyi felkészítés,
• nyelvi órák,
• készségfejlesztő tréningek,
• közösségépítő és identitáserősítő alkalmak,
• mentoráció,
• továbbtanulási és karriertanácsadás,
infocentrum (haza és külföldi képzési, gyakornoki stb. lehetőségek).

Diákjaink és öregdiákjaink számára gyakornoki és munkalehetőségeket biztosítunk, hogy a fiatalok tapasztalatot és tudást szerezzenek a romákat érintő legfontosabb kérdésekben, különösen a közpolitikai elemzés, az érdekérvényesítés és a közösségszervezés területén.

Hiszünk a szolidaritás fontosságában és abban, hogy érdemes egymás munkájára, eredményeire figyelni, és együtt dolgozni. Számos oktatási és roma szervezettel együttműködve támogatjuk a roma fiatalokat közösségeik építésében, identitásuk megerősítésében és tudásuk fejlesztésében. Az apró lépések sokszor eredményeznek nagy és mélyreható változásokat.

 

Felsőoktatási tanulmányokra felkészítő program

Egyetemista program

Érdekérvényesítés

Együttműködő civil szervezetek