fbpx
Skip links

A Romaversitas csapata

Hiszünk abban, hogy hosszú távon kell a roma fiatalok oktatásába fektetni, mert ez vezet fenntartható és széleskörű társadalmi változáshoz. Olyan minőségi oktatást, szakmai lehetőségeket és közösséget biztosítunk diákjaink számára, amely segíti őket képességeik szabad kibontakoztatásában, identitásuk megerősítésében, karrierindításukban és professzionális életükben.

Paskó Ildi portré, Romaversitas, Budapest, Hungary, 7 January 2021.

Paskó Ildikó
Oktatási igazgató

Szociális munka és szociológia szakon végeztem. Korábban dolgoztam a Beszélő című hetilap és a TASZ munkatársaként, szabadúszóként pedig részt vettem több esélyegyenlőséggel és oktatással kapcsolatos kutatásban és projektben. A Romaversitas Alapítványhoz 2006-ban csatlakoztam, ma az alapítvány oktatási programjait vezetem.

Jakab Mária, a Romaversitas részére, Budapest, Hungary, 5 January 2021.

Jakab Mária
Pénzügyi koordinátor

2002 óta dolgozom civil szervezeteknek főképp emberi jogi és környezetvédelmi területeken (Másság Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, Civil Média Nonprofit Kft., EMMA Egyesület, Messzelátó Egyesület). Egészségügyi pályáról váltottam pénzügyi területre az 1990-es évek végén. Pénzügyi és számviteli ügyintézést, pályázatírást és forráskezelést tanultam. A Romaversitas Alapítványnak 2018 óta vagyok a pénzügyi koordinátora és projektasszisztense. Örömmel tölt el, hogy civil szervezeti háttérmunkásként, mindannyiunk életére hatással lévő, társadalomformáló tevékenységek részese lehetek.

Köteles Gyöngyi portré, Romaversitas, Budapest, Hungary, 8 January 2021.

Köteles Gyöngyi
Mentor és coach

Tanulmányaimat a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetemen kezdtem, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetemen diplomáztam nyelvtanárként. Az ELTE Természettudományi Karán tanítottam angolt, mint szaknyelvet. Dolgoztam Erdélyből menekült magyar és román ajkú gyerekekkel, akiket abban támogattunk, hogy zökkenőmentesen tudjanak a magyarországi iskolarendszerbe becsatlakozni. Tréning és tanácsadó cég tulajdonosa és szakmai vezetője voltam, húsz-harminc kolléga fejlődéséért, fejlesztéséért feleltem, külföldi partnerekkel tartottam a kapcsolatot, szervezetet fejlesztettem. Kipróbáltam magam multinacionális cégek világában is, nyolc évig voltam tréner és coach a K&H Banknál.

A Romaversitasnál készségfejlesztő tréningeket tartok, középiskolásokat és egyetemistákat mentorálok, gyakornokaink kísérem az első munkahelyükön. Kisebbségből érkezem, számtalan olyan programban dolgoztam, melynek célja a méltányosság, befogadás, esélyegyenlőség.

proba

Horváth Zsolt
Kommunikációs menedzser

Alapszakos diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológia szakán szereztem. 2022-ben abszolváltam a BME GTK Kommunikáció- és médiatudomány mesterszakán. 2017 óta foglalkozok online újságírással, 2022 óta a PHENOM Magazin vezetője szerkesztője vagyok popkult oldalon. 2021 óta a Kultikus popkulturális podcast adásait vezetem. Ugyanebben az évben a Romaversitas ösztöndíjasa voltam a Hallasd a hangod! program keretében. Az utóbbi években social médiásként dolgoztam, ami magába foglalta a szövegírást, grafikai anyagok készítését és honlapkezelést is a közösségi médiához tartozó stratégiák kidolgozása és oldalak kezelése mellett.

DSC_0233 (1) (1)

Trendl Fanni
Programvezető

Székely-Trendl Fanni vagyok, 2011-ben diplomáztam Romológia-Történelem szakon a Pécsi Tudományegyetemen, jelenleg doktorjelölt vagyok a PTE “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolában. 2014 óta a PTE Romológia és Nevelésszociológia Tanszék oktatója vagyok. 2006-2011 között “Romveres” voltam, 2009 óta WHSz-es (Wlislocki Henrik Szakkollégium) is vagyok. Sok projektben dolgoztam, melynek céljai mind-mind az esélyegyenlőség, méltányosság, inklúzió megteremtését támogatták a köz- és felsőoktatásban. 2022 júliusa óta a Romaversitas Alapítvány és a Budapest Főváros Önkormányzata által létrehozott vezetőképző- és gyakornoki programot koordinálom. Hiszek a társadalmi egyenlőség elérhetőségében és ennek jegyében végzem a mindennapi feladataimat.

bettike (2)

Pocsai Bettina
Irodavezető

Szociálpedagógusként végeztem az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, Romológia specializációval. Ezután a Közép-Európai Egyetemen folytattam a tanulmányaimat, elsőként a Roma Graduate Preparation Program keretein belül, majd felvételt nyertem az egyetem Szociológia és Társadalmi Antropológia mesterképzésére. 13 éves korom óta van jelen meghatározóan az életemben az önkénteskedés. 16 éves korom óta önkénteskedem a Don Bosco Szaléziak és a Szalézi Ifjúsági Mozgalom kötelékében, workshopok, táborok, fesztiválok szervezésében és lebonyolításában vettem, veszek részt, illetve a Szalézi Tartomány média csoportját erősítem. 2015-ben ismerkedtem meg az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvánnyal először önkéntesként, 2020 óta pedig a szervezet oktatási koordinátoraként vagyok jelen.

Sófalvi Tímea (Mumus) portré, Romaversitas, Budapest, Hungary, 8 January 2021.

Sófalvi Tímea
Mentor és coach

2008 óta sokféle minőségben dolgozom a Romaversitasnál: készségfejlesztő tréningeket tartok karriertervezés, vállalkozásfejlesztés, pénzügyi ismeretek, szociális készségek és tudatos médiahasználat témában, mentorálok egyetemre készülőket és egyetemistákat. 1996-ban végeztem szociális munkásként, később tanultam dráma módszereket, nonprofit menedzsmentet, és elvégeztem a CEU-n egy MBA-t, ahol fenntarthatóságot, marketinget, szervezetfejlesztést és pénzügyi ismereteket tanultam. 2014 óta a BeeTree Szakértői csoportban dolgozom szabadúszóként, civil szervezetekkel és társadalmi vállalkozásokkal foglalkozom.

Törley Kata portré, Romaversitas, Budapest, Hungary, 7 January 2021.

Törley Kata
Továbbtanulási tanácsadó

1992-ben végeztem a Pécsi Egyetemen francia szakon. 1999 óta dolgozom tanárként a közoktatásban. A Tanítanék Mozgalom egyik alapítójaként 2016 óta aktívan részt veszek a közoktatás megújításáért, az esélyegyenlőség megvalósításáért folytatott küzdelemben. A Romaversitas Alapítványnál 2019 óta dolgozom a középiskolás programban résztvevő fiatalokkal továbbtanulási tanácsadóként.

D9XM_v4E (1)

Eredics Lilla
Projektkoordinátor

2022-ben végeztem a CEU szociológia-antropológia mesterképzésén. Szakmai érdeklődésem elsősorban a rassz, gender és osztályviszonyok mentén marginalizált társadalmi csoportok mindennapi élete és társadalmi valósága. Ennek mentén MA szakdolgozatomat cigány nők életútjáról és narratíváiról írtam a fizetett és fizetetlen reproduktív munka mentén. 2021-től a Fordulat társadalomelméleti folyóirat szerkesztője vagyok, ahol jelenleg egy roma-fókuszú lapszám munkálatait koordinálom. Emellett a Társadalomelméleti Kollégium egykori, és a Helyzet Műhely aktív tagja vagyok. 2021 nyarán csatlakoztam a Romaversitas Ukrajnából menekült roma családok inklúziójára irányuló projektjéhez kutatóként, 2023 januárjától a projekt koordinátora vagyok.

Oláh Csaba
Projektkoordinátor

Kulturális antropológiát és szociológiát tanultam. Az elmúlt években az oktatás területén dolgoztam. Fontosnak tartom az oktatási esélyegyenlőséget támogató kezdeményezéseket, és a pozitív roma identitás kialakulását, megőrzését elősegítő programokat. A Romaversitasnál pedagógiai területen tanuló, illetve végzett roma fiatalokat támogató ösztöndíjprogram koordinátora vagyok.

vajdam_picture

Vajda Melinda
Projektkoordinátor

Végzettségem szerint antropológus vagyok. Jelenleg az ELTE Alkalmazott Nyelvészet szakán vagyok PhD hallgató. 2019-től oktatási területen dolgozom, illetve Romani nyelvet tanítok a Középeurópai Egyetemen.  A Romaversitasnál pedagógiai területen tanuló, illetve végzett roma fiatalokat támogató ösztöndíjprogram koordinátora vagyok.

FB_IMG_1674598558266

Szőcsi Dániel
Gyakornok

Szőcsi Dániel vagyok és 2020-ban érettségiztem, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem szociális munkás végzős hallgatója vagyok. Jelenleg a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatalban dolgozom gyakornokként. A szakmai gyakorlatomat pedig a Romaversitas Alapítványnál kezdtem el. Mindemellett van egy Facebook közösségi oldalam, amely Pa le Roma (Cigányokról) néven érhető el. 2018-ban álmodtam meg, és arra gondoltam, hogy olyan hétköznapi fiatalokat mutatok be, akik életpályájukkal motiválhatnak másokat, segítséget nyújthatnak azok számára, akik bizonytalanok új dolgok kipróbálásában, karrierjük beindításában.

Kuratóriumunk 

  • Kóczé Angéla (elnök)
  • dr. Brassói Vivien
  • Horváth Aladár
  • Józsa Márta
  • Daróczi Anna
  • Szőke Sándor

A magyarországi romák társadalmi mobilitásának magas személyes költségeire adott válaszként a Romaversitas kezdeményezést roma diplomások és értelmiségiek egy csoportja fogalmazta meg az 1990-es évek második felében. Az alapítók, akik akkoriban a magyarországi politikai reformmozgalom részesei is voltak, olyan formális struktúrát és teret kívántak létrehozni, ahol összekapcsolódhatnak, támogathatják egymást, valamint együttesen építhetik és táplálhatják saját szellemi, kulturális és társadalmi tőkéjüket. 1996-ban a Roma Polgárjogi Alapítvány által a Gandhi Gimnázium és Kollégiummal (az 1994-ben alapított első etnikai roma középiskola Európában) közösen szervezett nyári egyetem olyan esemény lett, amely katalizálta az ötlet megvalósulását. A kezdeményezés koncepcióját roma és nem roma értelmiségiek egy kis csoportja dolgozta ki: Kóczé Angéla, Horváth Aladár, Bogdán János és Józsa Márta. Kóczé Angéla 1996-1997-ben lett a Romaversitas alapító igazgatója. A program a Roma Polgárjogi Alapítvány jogi keretein belül jött létre.

Az “elit létrehozásának és reprodukciójának” gondolata vonzó cél volt azoknak a roma értelmiségieknek, akik olyan keretet kívántak teremteni közösségformálásukhoz, ahol az identitásmunkának kulcsszerepe volt egy roma emancipációs mozgalom szilárd szellemi bázisának megteremtésében. A Romaversitas fő pilléreit a “Láthatatlan Kollégium” pillérei alapján alakították ki – személyre szabott, lelkigondozói munkához hasonló mentorálás, korrepetálás különböző tudományos tantárgyakban, idegen nyelvek tanulási lehetőségei és egy ösztöndíj, amelyet oda ítéltek minden kiválasztott diáknak, a tanulmányi területre vonatkozó megkötés nélkül, de azzal a követelménnyel, hogy legalább a második szemeszterben legyen az egyetemen (ez a kritérium az évek során fokozatosan enyhült).

A Romaversitas programot 1996-ban hozták létre a Soros Alapítvány (amelynek akkoriban Budapesten volt irodája) támogatásával, és az első évben 10-12 főt támogatott. A Romaversitas önálló alapítványként 2001-ben jött létre, hogy biztosítsa a program intézményi identitását és folyamatosságát.