fbpx
Skip links

Gyakran Ismételt Kérdések

A Romaversitas víziója egy a közösségeik érdekeit képviselő, a roma közösségekről önálló narratívákat kialakító, erős, autonóm roma értelmiség. Missziónk, hogy más oktatási és roma szervezetekkel együttműködve támogassuk a roma fiatalokat közösségeik építésében, identitásuk megerősítésében és tudásuk, készségeik és kompetenciáik fejlesztésében, hogy értelmiségiekké válhassanak.

Az alapítvány sokáig a roma egyetemista hallgatókra fókuszált programjai során. 2023-ban elfogadott szervezeti stratégiánk azonban tágabban határozza meg a roma értelmiség fogalmát: az értelmiséget nem pusztán intézményi kritérium (pl. diploma) vagy személyes tulajdonságok (pl. tudás) alapján definiáljuk, hanem társadalmi szerep szerint is meghatározzuk: az értelmiségiek értelmezésünkben a tudás és kultúra létrehozói, közvetítői és terjesztői, akiket társadalomkritikai attitűd és társadalmi szerepvállalás jellemez. Ennek megfelelően minden programunkban fontos elem a kritikai gondolkodás és a társadalmi folyamatokra való reflexió.

Igen, a Romaversitast roma értelmiségiek alapították 1996-ban szövetségeseikkel, melyről itt olvashatsz többet. Jelenleg a kuratórium, a felügyelő bizottság és a munkatársak többsége is roma származású, többségük nő, és szervezeti stratégiánk is fontos célként fogalmazza meg az erős roma részvételt a szervezet minden szintjén, a Romaversitas alumnijának, öregdiákjainak a bevonásával.

Igen. A szervezeti stratégiánk lefekteti szemléletünk és alapértékeink sarokpontjait, így az interszekcionalitást, a metszetszemléletet is. Tevékenységeinkkel hozzájárulunk a társadalmi rétegek, etnikai csoportok és a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a romák, a nők és a nemi kisebbségek egyenlő oktatási és gazdasági lehetőségekhez való hozzáféréséhez, az interszekcionális diszkriminációt elszenvedő roma fiatalok problémáinak kihangosításához, társadalmi helyzetük javításához. Munkánkban nagy hangsúlyt helyezünk az LMBTQ+ fiatalok, első generációs értelmiségiek, vidéki, hátrányos helyzetű térségből érkezők és a roma nők bevonására. Számukra specifikus programokat is indítunk lehetőségeinkhez mérten, és minden roma fiataloknak szóló programunkban figyelembe vesszük helyzetüket, igényeiket.

Szervezeti stratégiánk alapján a roma fiatalok egzisztenciális stabilitásának és munkaerőpiaci lehetőségeinek javítása és társadalmi és közösségi szerepvállalásuk erősítése fő céljaink. Jelenleg három programunk nyitott 15-30 éves roma fiatalok számára a stratégiai célokkal összhangban: Irány az egyetem!, Irány a karrier! és Irány az aktivizmus!.

Bár hosszú évtizedeken keresztül az alapítvány fő profilja a tanulmányi ösztöndíj biztosítása volt roma egyetemisták számára, a megváltozott támogatási környezet miatt jelenleg nem biztosítunk sem tanulmányi ösztöndíjat, sem tandíj-támogatást egyetemistáknak. Az Irány az egyetem! programunkban részt vevő hallgatók internet-támogatást és teljesítményhez kötött tanulmányi ösztöndíjat, míg az Irány az aktivizmus! és az Irány a karrier! programunkban résztvevők kutatói ösztöndíjat kapnak kutatási tevékenységben való részvételért.

Új szervezeti stratégiánk alapján 2023-tól fiatal felnőtteknek szóló Irány a karrier! és Irány az aktivizmus! programjainkban hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező 30 év alatti fiatalok is részt vehetnek. Irány az egyetem! programunkban 27 éves korig várjuk a fiatalokat, és itt sem kötelező a hallgatói jogviszony. A jövőben azonban indíthatunk olyan programokat, ahol a támogatói elvárásoknak megfelelően kötelező az aktív hallgatói jogviszony.

Az alapítvány az elmúlt években havonta egy alkalommal rendezte meg diákjainak készségfejlesztő és közösségi képzését, amelynek a közösség a Romver-vasárnap nevet adta. Ezek azok az alkalmak, amikor a Romaversitas több generációja, az egyetemre készülő és az egyetemista, a jelenlegi programok tagjai és az alumni találkozhat és kapcsolódhat a programok során.

A programokra nyílt felhívással toborzunk résztvevőket, akik egy átlátható kiválasztási folyamat során kerülnek kiválasztásra, amelyekben több munkatársunk is részt vesz. Kutatói, gyakornoki lehetőségeket továbbá kizárólag a Romaversitas alumninak is hirdetünk. Kövess minket közösségimédia-felületeinken vagy iratkozz fel hírlevelünkre, hogy értesülj új lehetőségekről.

A Romaversitas évtizedek óta dolgozik együtt oktatási, roma és pro-roma kezdeményezésekkel. 2022 óta azonban proaktívabb szerepet is betölt a szervezet a roma fiatalokkal foglalkozó szférában. Célunk, hogy a szektor együttműködéseit katalizáljuk, közösen végezzünk érdekérvényesítő munkát, illetve a roma aktivisták, közösségszervezők, civilek lehetőségeit növeljük és kapacitásaikat bővítsük, amellett, hogy diskurzust építünk a roma gyerekek és fiatalok hatékony segítéséről és ennek jelenlegi strukturális akadályairól. Jelenlegi hálózati programunkról itt olvashatsz.