fbpx
Skip links

Hálózati program az ukrajnai roma menekült gyerekekért

nyári_tábor

Az ukrajnai háború 2022-es kirobbanása óta rengeteg civil szervezet azonnali segítségnyújtásba kezdett. A jelen oktatási környezetben, melyet egyre nagyobb lemorzsolódás és növekvő etnikai szegregáció jellemez, úgy gondoljuk, civil összefogásra van szükség, hogy a hazánkba érkező roma ukrajnai menekültek megfelelő támogatást és felkészülést kapjanak, hogy az oktatási rendszerbe sikeresen integrálódjanak.

A Romaversitas mint romák által vezetett roma közösségi oktatási szervezet a válság kirobbanása óta kiemelt figyelemmel követi a roma menekülők, különösen a gyerekek helyzetét és kapcsolatban áll számos őket segítő civil szervezettel. 2022 júniusában ezért megindítottuk az ukrajnai roma menekült gyerekek oktatási inklúziójára irányuló programot, amelyen több civil szervezettel dolgozunk együtt.

A program keretein belül arra vállalkozunk, hogy összehívjuk azon civil szervezeteket, akik látókörében roma menekült gyerekek vannak, és a következőket biztosítsuk számukra:

  • platform az információáramlás megkönnyítésére, integrációs nehézségek és jó gyakorlatok megosztására,
  • helyzetelemzés közös felállítása, mely a közös érdekképviselet alapját képezheti,
  • inklúziós partnerségi projektek megvalósítása 2022 szeptemberétől, melyekre összesen eddig 30 millió forint támogatást biztosítottunk,
  • a projektek szakmai mentorációja, tudásmegosztás tematikus képzésekkel.

2022 szeptembere óta a következő projekteket támogattuk:

Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit KFT. – BSK, Via Viridis, UCCU

A BSK az ukrajnai háború kitörése óta működtet átmeneti elhelyezést nyújtó menekültszállást Pilisszántón, a békeidőben ifjúsági szállóként funkcionáló Orosdy Kastélyban. A menekültszálló teltház esetén 78 fő elhelyezésére képes, jelenleg 60 fő lakója van. A szervezet biztosítja a menekült családok teljes ellátását (3x étkezés, anyagok és eszközök mosáshoz, tisztálkodáshoz, takarításhoz).

Projektjük célja: A menekültszálláson élő gyerekek és fiatalok beiskolázásának elősegítése, az iskolába járással kapcsolatos motivációk megerősítése, az iskolások lemaradásainak csökkentése és felzárkózásuk elősegítése. A projekt célja továbbá, hogy a célcsoport roma identitása erősödjön és a menekült gyerekek kortársaikkal való kapcsolata erősödjön.

Somnakuno Drom Roma Női Civil Egyesület, XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete

A Somnakuno küldetése és jelenlegi legfontosabb tevékenységei, különösen az ukrajnai roma menekült gyerekek és családok vonatkozásában: szervezetük a háború kitörése után három nappal már elkezdett segíteni az ukrán roma menekülteknek. Záhonyban önkénteskedtek, illetve azokat a családokat, és gyermekeket segítették, akik valamilyen módon szállást kaptak Szabolcs megyében.

A program célja: “Lépésről lépésre” elnevezésű projektjük célja, hogy az Ukrajnából menekült, magyar ajkú családokban élő gyermekek oktatását elősegítsék, rendszeres képességfejlesztő foglalkozáson keresztül.

Akadémia Határok Nélkül Alapítvány, Sátor Suli

Küldetésük, hogy világszínvonalú oktatáshoz biztosítsanak hozzáférést bárki számára, anyagi és szociális háttértől függetlenül, ingyen. Fő tevékenységük a világ egyik legnagyobb és legjobb oktatási platformja, a Khan Academy interaktív tananyagainak magyar nyelvű adaptációja.

A program célja: Szándékuk, hogy olyan matematikai tananyagokat tegyenek elérhetővé számukra és a velük foglalkozó pedagógusok számára, amelyek lehetővé teszik, hogy minden egyes gyerek a saját szintjének és tanulási tempójának megfelelően tudjon tanulni, és így idővel be tudjanak kapcsolódni a koruknak megfelelő intézményes oktatásba, vagy ha már bekapcsolódtak, fel tudjanak zárkózni csoporttársaikhoz. Ezzel együtt szeretnék elérni, hogy alapszintű digitális képességeket szerezzenek meg.

Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány, Működők Egyesület

Az Uccu Alapítvány 2010-ben alakult, jelenleg roma nők által vezetett szervezet. Az Uccu elsődleges küldetése a romákkal kapcsolatos előítéletek és sztereotípiák leküzdése, hogy mindannyian egy toleránsabb és nyitottabb társadalomban élhessünk. Nem-formális oktatási módszerekre épülő interaktív roma tematikus foglalkozásaikon, műhelyeiken keresztül számos lehetőséget biztosítanak diákoknak, tanároknak, és minden érdeklődőnek, hogy találkozhassanak és tartalmas beszélgetést folytassanak fiatal roma önkénteseikkel.

A projekt célja: A projekt fő tevékenysége egy kommunikációs kampány létrehozása, ami remélhetőleg segít a roma menekültekkel kapcsolatos előítéletek megváltoztatásában. A kampányban hat-nyolc egyéni történet bemutatása a cél, képek és videók formájában, sajtómegjelenéseket generálva.

Partners for Democratic Change Hungary Partners Hungary Alapítvány, Mandák Ház, Működők Egyesület

A Partners abban segíti a hozzájuk fordulókat, hogy könnyebben találják meg helyüket szűkebb és tágabb közösségeikben, hogy bátorságra és erőre leljenek magukban és a környezetükben a változásokhoz. Fő területeik: oktatás, kisgyermekkori fejlesztés, alternatív konfliktuskezelés és társadalmi integráció.

A program célja: A projekt célja a Mandák-ház menekültsegítő programja támogatott családjaiban nevelkedő gyerekek oktatási befogadásának segítése. A hónapok óta működő szolgáltatás része a nem intézményben, táborban élők segítése a szociális munka klasszikus eszközeivel, valamint a civilek által fenntartott segítő pontok, szolgáltatások támogatása. A projektben fejlesztő játékok használati lehetőségnek biztosítása történik a gyerekek részére (önkéntes munkatársak betanításával), valamint a pedagógusok és a szülők támogatása a felmerülő problémák lehetőleg közös megoldásában.

A 21. Századi Pedagógiáért Alapítvány, NestingPlay, Működők Egyesület

Az Alapítvány 2017 januárja óta E-tanoda néven a formális oktatási rendszer perifériájára  szorult, hátrányos helyzetű diákok számára működtet mentorprogramot, amely során  budapesti, elit gimnáziumokba járó gimnazisták digitális tananyagok segítségével online  mentorálják többségében ormánsági társaikat (habár a 2021/2022/I-es féléve óta már több  helyszínen indul el leszakadó településekben, pl. Bács-Kiskun megyében is). 2022 nyarán  ebbe a projektbe kapcsolódik be a FROKK fonyódi menedékes gyerekeket fogadó szállása,  összesen 17 gyerekkel.

A program célja: Programjuk reagál az iskolai elmaradásokra, a tartalmas kortárs kapcsolatok hiányára, az inklúzió kérdéskörére és a továbbtanulási esélyek és a jövőkép változásának szükségességére, egy kortárs mentorhálózat kiépítésével.

Nyári táborok 2023-án nyarán

2023 nyarán hat szervezetet támogattunk, nyári szabadidős és fejlesztő foglalkozások szervezésében, ahol partnerszervezeteink menekült és magyarországi roma gyerekek számára tették lehetővé, hogy fejlesszék készségeiket és élménypedagógiai programokon vegyenek részt, sokan először elhagyva azokat a menekültszállókat, ahol több mint egy éve családjaikkal laknak. A programok tervezését és megvalósítását tíz Romaversitasos diák is segítette gyakornokokként.

Megvalósító szervezetek: Somnakuno Drom Roma Női Civil Egyesület, XXI. századi ROMA NŐK Egyesülete, E-tanoda – A 21. Századi Pedagógiáért Alapítvány, The Foundation for Global Human Dignity, Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület, Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete.

Akciókutatás 2022

2022 nyarán bevontuk (korább) diákjainkat is a programba, hogy egy közösségi akciókutatás keretein belül meglátogassák a Magyarországon élő roma menekülteket, egyrészt, hogy információt osszanak meg velük a státuszuk rendezésével, beiskolázással és elérhető támogatásokkal kapcsolatosan, másrészt hogy felmérjék az ideérkező roma családok társadalmi helyzetét mind Ukrajnában, mind Magyarországon, kihívásaikat, különös tekintettel az oktatásra. Két hónap alatt hat fiatal kutatónk több mint 160 családot látogatott meg, ezzel egyedülálló képet alkotva a roma menekültek nehézségeiről.

photo_2022-10-18_15-12-41

“Amikor kitört a háború másokhoz hasonlóan én is éreztem, hogy gyors segítségnyújtásra van szükség. Úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó projekt arra, hogy felmérjük a családok helyzetét és a civil szervezetek is komplexebben lássák, hogy hogyan tudnak ehhez hozzájárulni.”

Eredics Lilla

“Az Oltass, hogy élhess kampány is nemes ügy volt, és ez is ugyanolyan nemes ügy számomra, mert a romákért kell megmozdulni. Mindig jó érzés, ha az elesett embereken lehet segíteni, örömöt tud okozni számomra.”

Szőcsi Dániel

photo_2022-10-18_15-34-19
photo_2022-10-18_15-41-25

“A doktori kutatásom is roma szülőkkel kapcsolatos, így kaptam az alkalmon, hogy egy másik szemszögből is megvizsgáljam a roma szülők helyzetét. Ezzel összehasonlítási alapom lesz a magyar roma szülőkkel kapcsolatban.”

Balogh Jenifer

“Felhívták a figyelmemet, hogy lesz ez a kutatás, mert korábban már dolgoztunk együtt interjús kutatásokban. Azért jelentkeztem, mert épp most fejeztem be a PhD-képzést, illetve a téma iránt is elkötelezett vagyok.”

Virág Ádám

photo_2022-11-02_17-35-28

Közösségi kutatás 2023

2023-ban is folytattuk a roma menekült családok helyzetének feltérképezését. Kutatásunk kifejezetten a gyermekek iskoláztatására fókuszált. Ennek részeként egyrészt szerettük volna jobban látni, hogy a roma menekült szülők hogyan látják gyermekeik iskoláztatását Magyarországon, illetve a témában jártas civil szervezetek – akik gyakran oroszlánrészt vállalnak a menekültek támogatásában – milyen problémákat és jó gyakorlatokat azonosítanak az oktatás területén mintegy másfél év távlatából. A szülőkkel készített mintegy 108 interjút diákkutatóink gyűjtötték, akik tanulmányaik vagy munkájuk révén maguk is elkötelezettek a roma menekültek helyzetének kihangosításában. Az így összegyűjtött tudást egy átfogó tanulmányban foglaljuk össze.

Timi

“A kezdeményezéshez való csatlakozási szándékomat az motiválta, hogy hiszek abban, hogy minden embernek egyenlő esélyekkel és jogokkal kell rendelkeznie származásától függetlenül. Így a roma menekült családokat is megilleti az emberi méltósághoz és a teljes élethez való hozzájutás lehetősége.”

Mezei Tímea

Fanni

“Mindig szívügyem volt a roma gyerekek oktatási helyzete. Én is rengetegszer találkoztam tanulmányaim során nehezítő tényezőkkel, amik csakis az etnikai létem miatt kerültek elém. A kárpátaljai romák helyzetével sincs ez máshogy.”

Iváncsik Fanni

A programot az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) támogatta. A honlap tartalmáért kizárólag a Romaversitas Alapítvány vállal felelősséget és a honlapon szereplő információk semmilyen módon nem tükrözik a UNHCR álláspontját.