fbpx
Skip links

Kritikai gondolkodás, aktív figyelem, egymástól való tanulás

A Romaversitas közösségében sokféle nézőpont, gondolat és vélemény találkozik egymással, legyen szó társadalmi problémákról, világnézeti kérdésekről vagy személyes identitásról. Fontosnak tartjuk, hogy mindannyian tudatosan reflektáljunk az előzetes feltevéseinkre, hogy empatikusan végiggondoljuk egymás nézőpontját, és hogy az egymástól tanulás termékeny folyamatában fejlődjön, csiszolódjon a világról, illetve önmagunkról alkotott képünk is.

Szolidaritás, társadalmi igazságosság, rendszerszemlélet

Úgy gondoljuk, hogy a szűkebb és tágabb környezetünkben tapasztalt problémák nem egymástól elkülönülten, hanem egymással kölcsönös összefüggésben léteznek. Ebből adódóan nem kizárólag a roma-üggyel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozunk, hanem kinyilvánítjuk a szolidaritásunkat, keressük az együttműködés lehetőségeit, és közös akciókat szervezünk mindazon ügyekben – az LMBTQ közösséget érintő kérdésektől a környezetvédelmen át a nők egyenjogúságával összefüggő problémákig – amelyek befolyásolják a közös jövőnket. A különböző társadalmi csoportokkal való aktív szolidaritás nemcsak etikai állásfoglalás, hanem annak a felismerése, hogy közös fellépéssel valódi, mély, rendszerszintű változást érhetünk el.

Közösségi részvétel, demokrácia, felelősségvállalásra nevelés

A szervezet munkájának minden aspektusában a demokratikus együttműködés alapelveit alkalmazzuk. A hallgatók részt vesznek programjaink előkészítésében, megvalósításában és a döntések meghozatalában, némely programelem pedig kifejezetten az ő vezetésükkel valósul meg. Képzéseink során a demokráciára nevelés pedagógiai eszköztárát és egyéb, dialógus-alapú módszertanokat használunk.

Emberközpontú pedagógia, tehetséggondozás, autonómiára törekvés

A Romaversitasban nem központilag jelöljük ki a sikerhez vezető utat, és a siker fogalmát sem egyféleképpen, mindenkire érvényes módon értelmezzük. Abban segítjük a diákjainkat, hogy felismerjék az erősségeiket, hogy megtalálják a saját témájukat, ügyüket vagy kérdésüket, amely a legjobban foglalkoztatja őket, és hogy egy-egy szakma vagy hivatás mellett való elköteleződésük tudatos, megalapozott, autonóm döntés legyen.