fbpx
Skip links

A Romaversitas programjainak tervezésében és szervezésében fontos szerepet szánunk a diákoknak új, közösségszervező gyakornoki programunk keretében. A gyakornoki program segítségével bővíteni és erősíteni szeretnénk a Romaversitas közösségi hálózatát annak érdekében, hogy minél több roma fiatal aktívan kapcsolódhasson be a Romaversitas életébe, vehessen részt programjainkon és használhassa közösségi szolgáltatásainkat.

A gyakornok feladatai

A program során a gyakornokok a Romaversitas közösségi és kulturális programjainak szervezésében vállalhatnak aktív, vezető szerepet. Feladataik közé tartozik majd az egyes Romver-csütörtökök koncepciójának kidolgozása, valamint az események megszervezése, promóciója és lebonyolítása.

Ezen kívül a gyakornokok részt vesznek a romveresek igényeinek felmérésében, a közösségi medián és egyéb felületeken keresztül tartják a kapcsolatot a tagokkal és aktívan támogatják bevonódásukat a különféle programokba, valamint elősegítik a kapcsolatok erősödését a volt hallgatókkal és más roma szerveződésekkel.

Miért érdemes jelentkezni?

A gyakornokok a program segítségével betekintést nyerhetnek a szervezet működésébe, értékes tapasztalatot szerezhetnek és hozzájárulhatnak a Romaversitas stratégiai céljainak megvalósításához, illetve fejleszthetik szakmai készségeiket többek között a rendezvényszervezés, közösségi hálózatépítés, kommunikáció és marketing, valamint a kutatásmódszertan és igényfelmérés területein. A gyakornokok a program idejére havi 30,000 Ft-os ösztöndíjban részesülnek.

Fontos dátumok

A programot kétszer három hónapos időtartamra tervezzük, két-két fő ösztöndíjas részvételével, 2018. február 1-től április 30-ig, illetve 2018. május 1-től július 31-ig.

Mit várunk a gyakornokoktól a program során?

A gyakornokoktól azt kérjük, hogy szervezzenek havonta egy közösségi eseményt a Romaversitas diákjainak illetve egyéb roma és nem roma fiatalok részvételével. Olyan kulturális, közéleti vagy képzési programokat szeretnénk látni, ahol a közös ügyeinkről beszélgethetünk, tapasztalatot cserélhetünk, ünnepelhetünk és közösséget építhetünk. Az egyes programok kreatív koncepcióját, a témát, tematikát illetve a formai kereteket a gyakornokok önállóan alakíthatják ki.

Ötleteitek alapján a program koordinátorával közösen akciótervet készítünk, és rendszeres megbeszélések segítségével a megvalósítást nyomon követjük. Az esemény szervezését és lebonyolítását a gyakornok irányítja, ehhez a Romaversitas technikai és esetenként, ha szükséges, szakmai támogatást nyújt. Heti egy teljes nap elköteleződést várunk a program időtartama alatt, amelyet rugalmas időbeosztásban, részben távmunkában teljesíthetnek a gyakornokok.

Jelentkezés

A közösségszervező gyakornoki programra minden felsőoktatásban tanuló roma fiatal, vagy már végzett Romaversitasos öregdiák jelentkezhet. A gyakornokság első terminusára a jelentkezés lezárult. A következő, májustól júniusig tartó terminusra a jelentkezést előreláthatólag 2018 áprilisában hirdetjük meg.

JELENTKEZEM